BioAnalyst

 

Efektívny štatistický program špeciálne navrhnutý na diferenciálnu diagnózu rozličných skupín chorôb.

Program BioAnalyst je založený na multivariantnej analýze biochemických a iných para-klinických dát. Samotná diagnostika vychádza z apriórnej znalosti vybraných biochemických parametrov, ktoré sú získané zo súvisiacich skupín probandov. Program analyzuje konkrétne biochemické parametre pacienta a nakoniec navrhuje príslušnú diagnózu.

BioAnalyst je jedinečný predovšetkým pre svoje nové, originálne výpočtové metódy diskriminačnej analýzy, ktoré sú veľmi efektívne v porovnaní s ostatnými štandardnými metódami. Dáta jednotlivých diagnóz tvoria zhluky a vstupné parametre pozorovania ktoré chceme klasifikovať vystupujú ako neznámy objekt, ktorý sa pomocou programu snažíme zaradiť do jednotlivých diagnóz.

 

Manažér klientov

Umožňuje vytvárať, editovať, prezerať a mazať záznamy o klientoch.

Klasifikátor diagnóz

Poskytuje samotnú klasifikáciu - diagnostiku - výberom skupiny diagnóz a vložením adekvátnych biochemických dát, ktoré sú parametricky zodpovedajúce zvolenej skupine.

Manažér diagnóz

Umožňuje vytvárať, editovať a prezerať štatistické dáta reprezentujúce diagnózy. Tieto dáta sú základom pre úspešnú klasifikáciu a preto je nevyhnutné, aby boli korektné.

Manažér skupín diagnóz

Umožňuje zostavovať a manažovať skupiny diagnóz, zlúčiť diagnózy s identickými parametrami do skupín, zobraziť základné štatistické údaje týchto diagnóz k vizuálnemu porovnaniu.

Modelovanie dát pomocou metódy Monte Carlo

Nad množinou umelo vygenerovaných dát vykonáva sériu klasifikácií, ktorých výsledky sú ďalej štatisticky spracovávané. Táto metóda je schopná podať základné informácie o validite parametrov z relatívne malého počtu reálnych dát. Silnou stránkou je vizualizácia dát a bohaté grafické znázornenie výsledkov výpočtov v podobe histogramov.

 

Obrazovky

Bioanalyst - Manažér klientov Bioanalyst - klasifikátor diagnóz Bioanalyst - Manažér skupín diagnóz Bioanalyst - Manažér diagnóz - tabuľka dát Bioanalyst - Manažér diagnóz - grafy Bioanalyst - Manažér diagnóz - priestorové zobrazenie dát Bioanalyst - Modelovanie dát metódou Monte Carlo

 

EXE Stiahnite si a vyskúšajte demoverziu programu BioAnalyst [3,5 MB].